Home > Artykuł > Czerwiec 2023 > Na chwałę Bożą

Każdy jubileusz jest wydarzeniem wyjątkowym i niepowtarzalnym. Jest też szczególnym czasem wspomnień, podsumowań i refleksji, szczególnie dla jubilata i jego najbliższych. Gdy jubileusz dotyczy zwierzchnika Cerkwi, staje się on świętem całej Cerkwi: hierarchii, duchowieństwa i wiernych.

W tym roku metropolita Sawa obchodzi dwa jubileusze, co staje się podwójnym powodem do świętowania. Pierwszy to osiemdziesiąta piąta rocznica urodzin, drugi to dwudziesta piąta rocznica wyboru Jego Eminencji na zwierzchnika naszej Cerkwi. Na tę podwójną okoliczność Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej przygotowało specjalny album. Tak jak wydany przed piętnastu laty album „W służbie Bogu i ludziom” jego tematem przewodnim jest działalność zagraniczna metropolity Sawy. Poprzedni album obejmował pierwsze dziesięć lat tej aktywności, obecny piętnaście ostatnich lat. Prezentowany album nosi tytuł „Na chwałę Bożą”.

Obszernie zacytujmy słowa zaczerpnięte z przedmowy, którą do albumu napisał arcybiskup lubelski i chełmski Abel, najstarszy po metropolicie Sawie hierarcha naszej Cerkwi pod względem chirotonii biskupiej. Napisał w nim m.in. „Nasz umiłowany Władyka jest osobą szczególnie zasłużoną, zarówno ze względu na swą posługę arcypasterską w Polsce, jak i troskę o jedność prawosławia na forum światowym. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat dał się poznać jako pasterz dobry, który z wielką ofiarnością troszczy się o powierzonych mu wiernych. Z niestrudzoną energią inspiruje do realizacji różnego rodzaju dzieł dla dobra Cerkwi. Z odwagą, wytrwale dąży do zapewnienia jak najlepszego dostępu wiernym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego do dóbr duchowych i wzmocnienia ich tożsamości jako szczególnie wybranych dzieci Bożych. (…) Obecnie wszyscy hierarchowie i niemal wszyscy duchowni naszej Cerkwi są wychowankami Metropolity. W naszych sercach jesteśmy głęboko wdzięczni za jego wspaniałą formację duchową, intelektualną i pasterską, dzięki której możemy dzielić się żywą wiarą z wiernymi i dawać we współczesnym świecie świadectwo o Bogu w Świętej Trójcy. (…) Władyka Sawa swoim postępowaniem i nauczaniem dawał i ciągle daje nam przykład mądrego i odpowiedzialnego umiłowania Cerkwi, a także umiejętności i odwagi w podejmowaniu trudnych, a niekiedy niekonwencjonalnych wyzwań i zadań. Spośród rozlicznych zasług Jego Eminencji godne szczególnego zapamiętania są: praca z młodzieżą, odnowienie życia monastycznego, powołanie do istnienia bractw cerkiewnych, budowa nowych świątyń, działalność charytatywna, praca naukowa i dydaktyczna, a przede wszystkim głoszenie Dobrej Nowiny
i aktywność duszpasterska”.

Przybliżając postać Jego Eminencji, arcybiskup Abel wymienia szereg jego aktywności, zanim jeszcze został biskupem, a w szczególności po biskupiej chirotonii. Pisze o blisko dwuletniej posłudze arcypasterskiej w diecezji łódzko-poznańskiej, a następnie niemal siedemnastoletniej pracy w białostocko-gdańskiej, łączonej przez ponad cztery lata z kierowaniem Prawosławnym Ordynariatem Wojska Polskiego. Podkreśla umiejętność łączenia przez biskupa, a później arcybiskupa i metropolitę Sawę zarówno pracy naukowo-dydaktycznej na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z działalnością duszpasterską, jak i aktywności
w licznych innych sferach.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Jarosław Charkiewicz

Na chwałę Bożą. Działalność zagraniczna metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy w latach 2008-2022, red. Jarosław Charkiewicz, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2023, ss. 448.