Home > Z kraju > Poświęcenie pomnika na grobie św. Marii (Pietruczuk)

Poświęcenie pomnika na grobie św. Marii (Pietruczuk)

W niedzielę 30 lipca, na cmentarzu prawosławnym w Maleszach, został poświęcony pomnik na grobie jednej z grona Męczenników Chełmskich i Podlaskich, świętej Marii (Pietruczuk).

2 lutego 1946 na wieś Szpaki napadł oddział Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod dowództwem kapitana Romualda Rajsa „Burego”. Maria oparła się gwałtowi i została postrzelona z karabinu. Pochowano ją na cmentarzu w Maleszach. Maria, w 2020 roku, decyzją Soboru Biskupów PAKP została włączona do grona Męczenników Chełmskich i Podlaskich.

W 2018 roku w ramach inicjatywy społecznej „Nasza Pamięć” działającej przy Białoruskim Towarzystwie Kulturalnym, odnaleziono szczątki zniszczonego grobu. Postanowiono uporządkować miejsce i postawić pomnik. Projektu podjął się prof. Jerzy Uścinowicz, a sam pomnik powstał dzięki ofiarności setek ludzi.

Natalia Klimuk, fot. autorka