Home > Ogłoszenia > Prawosławne dziedzictwo wiary i kultury na Ziemi Chełmskiej (19-21.09.2023)

Prawosławne dziedzictwo wiary i kultury na Ziemi Chełmskiej (19-21.09.2023)

Chełmskie Centrum Kultury Prawosławnej w Chełmie organizuje jubileuszowe uroczystości Prawosławne dziedzictwo wiary i kultury na Ziemi Chełmskiej. 800. rocznica przeniesienia siedziby diecezji z Uhrowska do Chełma. Uroczystości odbędą się od 19 do 21 września 2023 roku w Chełmie.

• 19 września –  IV Koncert Pieśni Liturgicznych i Paraliturgicznych ku czci Bogurodzicy w Chełmie, cerkiew św. Jana Teologa, wystąpią trzy chóry, transmisja online;

• 20 września – konferencja naukowa w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti, ul. Partyzantów 40, Chełm. Wystąpi 14prelegentów z Polski i zza granicy; transmisja online;

• 21 września –  uroczystości liturgiczne ku czci Narodzenia Bogurodzicy i Chełmskiej Ikony Matki Bożej w cerkwi św. Jana Teologa w Chełmie; wizyta delegacji Kościołów prawosławnych z Serbii, Bułgarii, Cypru i Hiszpanii.