Home > Z kraju > W monasterze w Supraślu poświęcono ikonostas

W monasterze w Supraślu poświęcono ikonostas

Tegoroczne święto ku czci Supraskiej Ikony Matki Bożej w monasterze w Supraślu miało szczególny charakter, gdyż przed Liturgią dokonano uroczystego poświęcenia ikonostasu w cerkwi Zwiastowania Najświętszej Bogarodzicy. W tym roku mija czterdzieści lat od udzielenia zgody przez wojewodę białostockiego i wojewódzkiego konserwatora zabytków na odbudowę zniszczonej, głównej świątyni monasteru.

Nowy ikonostas w cerkwi Zwiastowania Bogarodzicy jest rekonstrukcją pierwszego ikonostasu z XVI wieku. Prace, trwające kilka lat, szczegółowo nadzorowała komisja składająca się ze specjalistów z dziedziny historii sztuki i konserwacji zabytków. Drewniane ornamenty ikonostasu wykonał rzeźbiarz Oleh Belc z Poczajowa.

Praca przy rekonstrukcji ikonostasu była trudnym zadaniem, gdyż zachowało się niewiele informacji źródłowych. Podstawą do odtworzenia pierwotnego wyglądu stały się zapisy w rejestrze archimandryty Sergiusza Kimbara z 1557 roku.

Ikonostas składa się z czterech rzędów, w których zawiera się trzydzieści dziewięć ikon, łącznej powierzchni pięćdziesięciu czterech metrów kwadratowych, które zostały napisane przez Joannę i Jarosława Jakimczuków z Bielska Podlaskiego, absolwentów Instytutu Teologii Prawosławnej św. Sergiusza w Paryżu. Ikonografowie na przestrzeni wielu lat zrealizowali różne zamówienia ze strony monasteru. Napisali m.in. ikonę Zwiastowania Bogarodzicy nad wejściem do głównej cerkwi i wykonali polichromię w cerkwi św. Jana Teologa.

Andrzej Charyło
fot. autor