Home > Artykuł > Najnowszy numer > Odszedł artysta

Krzysztof Jan Tur urodził 24 stycznia 1943 roku w Kosobudach koło Zamościa. Jego brat Jerzy był historykiem sztuki i konserwatorem zabytków. Skończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Studiował na wydziale malarstwa i grafiki pod kierunkiem profesorów Jerzego Nowosielskiego i Witolda Chomicza i na wydziale litografii u Włodzimierza Kunza. Studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem.

Ma dwóch synów, Piotra i Marcina, sześcioro wnuków. Wraz z żoną Wiktorią Tołłoczko-Tur, artystką malarką, akwarelistką i konserwatorką zabytków, zamieszkał w Białymstoku.

Krzysztofowi Turowi powierzono oprawę artystyczną Dożynek Centralnych w Białymstoku w 1973 roku. Zaprojektował i wykonał sgraffita północnej elewacji kamienicy przy ulicy Lipowej 1. Od 1977 do 1983 roku pełnił funkcję prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków w Białymstoku. W latach 1982-1991 był kierownikiem artystycznym białostockiego oddziału Krajowej Agencji Wydawniczej. W stanie wojennym wraz z przyjacielem Bernardem Bujwickim prowadził tajną działalność antykomunistyczną. Obaj byli w tym trudnym czasie pomysłodawcami i organizatorami wystawy sztuki w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej, współpracując z ks. Czesławem Gładczukiem i Klubem Inteligencji Katolickiej. Z grupą przyjaciół założył w 1991 roku Wydawnictwo „Łuk”, którego prezesem był dziesięć lat. Wysoki poziom artystyczny i edytorski wydawanych książek sprawił, że niewielkie białostockie wydawnictwo stało się znaczące w polskim świecie wydawniczym. Książki „Łuku” utrzymywały się długo na listach bestsellerów i wystawiane były na krajowych i międzynarodowych targach książek.

Krzysztofa Tura, podobnie jak Stanisława Wyspiańskiego, nazywano artystą książki. Jego opracowania graficzne stały się rozpoznawalne. Wieloletnia współpraca z Waldemarem Smaszczem, literatem i krytykiem literatury, przyniosła kolejną wydawniczą przyjaźń – z ks. Janem Twardowskim i wydanie tomów jego poezji. To dzięki Krzysztofowi Turowi i Waldemarowi Smaszczowi powstało w Białymstoku wyjątkowe bibliofilskie dwutomowe dzieło: „Rzecz o Franciszku Karpińskim. Obsypany Twymi dary” i „Pieśni nabożne i patriotyczne. Sielanki” Franciszka Karpińskiego, stylizowane na XVIII-wieczne wydanie, przekazane w darze papieżowi Janowi Pawłowi II.

Krzysztof Tur przez wiele lat współpracował z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, projektując dla Państwowej Służby Ochrony Zabytków plakaty i od 1995 do 2018 roku współtworząc z Lucyną Stalończyk, Janiną Hościłowicz i ks. Janem Niecieckim „Biuletyn Konserwatorski Województwa Białostockiego”, a następnie „Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego”. Jest autorem oprawy graficznej wielu edycji Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku, kalendarzy dla bazyliki archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Białymstoku, które tworzył wraz z ks. Henrykiem Żukowskim. Współtworzył z Anną Markiewicz Studio Wydawnicze „Unikat” w latach 2001-2008.

Dwudziestoletnia współpraca z hajnowskim wydawnictwem Bratczyk przyniosła liczne wydania dzieł ojców monastycyzmu, prawosławnej literatury duchowej. Krzysztof Tur jako autor tłumaczeń i opracowań graficznych wraz z Markiem Jakimiukiem, redaktorem naczelnym, hieromnichem Gabrielem (Hagiorytą) i ks. prof. Henrykiem Paprockim przybliżyli polskojęzycznemu czytelnikowi duchowy świat prawosławia. Mistrzostwo opracowania graficznego wielotomowego „Synaksarionu” jest świadectwem wielkiego kunsztu artysty książki.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Anna Markiewicz

fot. Aleksandra Jakimiuk