Home > Artykuł > Październik 2023 > Cerkwie północnej Białostocczyzny

Cerkwie północnej Białostocczyzny

Niemal dokładnie dwa lata temu nakładem Wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej ukazał się album, poświęcony prawosławnym świątyniom południowej Białostocczyzny „Cerkwie południowej Białostocczyzny”. Ukazywał on piękno i różnorodności prawosławnej architektury sakralnej część diecezji warszawsko-bielskiej, położonej na Białostocczyźnie. W bieżącym roku to samo wydawnictwo uwadze czytelników proponuje album przybliżający architektoniczne dziedzictwo prawosławia północnej Białostocczyzny.

Prawosławie w Polsce ma wielowiekowe tradycje, swymi korzeniami sięgające dziedzictwa uczniów świętych braci Cyryla i Metodego. Chociaż prawosławne cerkwie rozsiane są po całym kraju, to ich prawdziwą skarbnicą jest właśnie Białostocczyzna, gdzie zamieszkuje większość prawosławnych. Linia Narwi dzieli Białostocczyznę na dwie części: północną – należącą do diecezji białostocko-gdańskiej, i południową, stanowiącą część diecezji warszawsko-bielskiej. Na północnej Białostocczyzny znajduje się ponad czterdzieści prawosławnych parafii, wchodzących w skład trzech dekanatów ze stolicami w Białymstoku, Gródku i Sokółce. Poza cerkwiami parafialnymi w skład parafii wchodzą też inne świątynie, w tym cmentarne, i kaplice. Wszystkie one, w łącznej liczbie ponad osiemdziesięciu, zostały ujęte w albumie.

Fotografie w albumie zostały podzielone na trzy grupy, odpowiadające dekanatom, w każdym zaś dekanacie parafiom, w porządku alfabetycznym. Każda fotografia została opatrzona jedynie krótkim podpisem, bez podawania dodatkowych informacji, w tym dotyczących historii cerkwi czy kaplicy.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Jarosław Charkiewicz, fot. autor

Cerkiew północnej Białostocczyzny, na fotografiach Jarosława Charkiewicza, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2023, s. 288.