Home > Ogłoszenia > Przegląd Prawosławny droższy od 1 stycznia 2024 r.

Przegląd Prawosławny droższy od 1 stycznia 2024 r.

Ostatnim krokiem, na który się decydujemy, jest podwyżka ceny Przeglądu
Prawosławnego. Nie chcemy tego. Ale musimy dostosować się do świata, w
którym po raz kolejny drożeją papier, usługi poligraficzne i pocztowe,
benzyna, w którym musimy dostosować się do rosnącego poziomu minimalnej płacy, bo taką możemy oferować tym, którzy Przegląd tworzą jako Fundacja Ostrogskiego, wydawca PP. Drodzy Czytelnicy, mamy nadzieję, że zrozumiecie naszą decyzję.
Prenumerata za pośrednictwem redakcji (koszt egzemplarza i wysyłki):
Miesięczna: Polska 14,10 zł; Europa 24,50 zł, Australia 27,50 zł, USA i
Kanada 25,50 zł. Kwartalna: Polska 42,30 zł, Europa 73,50 zł, Australia
82,50 zł, USA i Kanada 76,50 zł. Półroczna: Polska 84,60 zł, Europa 147
zł, Australia 165 zł, USA i Kanada 153,00 zł. Roczna: Polska 169,20 zł,
Europa 294 zł, Australia 330 zł, USA i Kanada 306,00 zł. Jest do
kupienia w parafiach prawosławnych, kioskach Ruchu i sklepach
spożywczych na Białostocczyźnie.
Prenumerata e-wydania Przeglądu Prawosławnego – roczna 48 zł, 4 zł za 1
wydanie.