Home > Artykuł > Luty 2024 > Noworoczne spotkanie

10 stycznia w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów zorganizowało spotkanie świąteczne z okazji Rożdżestwa Christowa.

W spotkaniu wzięło udział ponad 80 osób – bratczyków, sympatyków oraz osób samotnych, sędziwych. Przybyli także cudzoziemcy, przebywający w Białymstoku – były to przede wszystkim matki z dziećmi z Ukrainy, także z Białorusi i Kazachstanu. Osoby te aktywnie uczestniczą w życiu białostockich parafii prawosławnych. Podczas spotkania było wspólne śpiewanie kolęd, słowo członków zarządu Bractwa o istocie święta Narodzenia Jezusa Chrystusa i pielgrzymkach do Ławry Poczajowskiej na Ukrainie, był też słodki poczęstunek.

Uczestników spotkania odwiedzili kolędnicy z gwiazdą – dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Białymstoku pod opieką katechetki Heleny Dobosz. Ich występ uświetnił spotkanie i zainspirował osoby z Ukrainy i z Białorusi do zaśpiewania swoich kolęd.

Wszystkie dzieci uczestniczące w spotkaniu – także kolędujące – dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos i CKP otrzymały paczki.

Spotkanie pokazało, jak bardzo potrzebne są takie integracyjne przedsięwzięcia! Rozpoczęło się ono i zakończyło modlitewnie, wspólnym śpiewaniem troparionu i kondakionu Święta Narodzenia Chrystusa.

Sławomir Nazaruk

fot. Adam Danilczuk

i Adam Zacharczuk