15 lutego, po dwudniowych burzliwych obradach, parlament Grecji uchwalił ustawę legalizującą małżeństwa osób tej samej płci. Grecja stała się tym samym pierwszym prawosławnym krajem, w którym zalegalizowano małżeństwa homoseksualne. Obecnie takie prawo obowiązuje w szesnastu państwach Unii Europejskiej i trzydziestu siedmiu na świecie. Nowe przepisy uznają „małżeństwa osób tej samej płci” i umożliwiają adopcję dzieci przez takie małżeństwa, lecz pomijają prawo do macierzyństwa zastępczego. Pary homoseksualne nie będą mogły korzystać z usług surogatek.

Cerkiew prawosławna Grecji, która zgodnie z Ewangelią uznaje homoseksualizm za grzech, zdecydowanie sprzeciwiała się ustawowemu zalegalizowaniu małżeństw jednopłciowych (stanowisko synodu greckiej Cerkwi zamieszczamy niżej). Głos Cerkwi został zignorowany. Za przyjęciem ustawy w głosowaniu imiennym, co postulował arcybiskup Aten i całej Grecji Hieronim II, głosowało 176 posłów w trzystuosobowym parlamencie. Część posłów rządzącej Nowej Demokracji wstrzymało się od głosu lub nie wzięło udziału w głosowaniu. Przeciwko opowiedział się m.in. były premier Grecji Andonis Samaras, który stwierdził że „ustawa jest fundamentalną zmianą prawa rodzinnego”.

W 2015 roku parlament Grecji uchwalił ustawę, umożliwiającą parom jednopłciowym zawieranie związków partnerskich, a w 2020 roku Grecja zakazała terapii, mającej na celu zmiany orientacji seksualnej z homoseksualnej na heteroseksualną.

W Polsce jesteśmy na etapie przyjmowania ustawy „o związkach partnerskich”, która nie przewiduje prawa adopcji dzieci przez takie pary. Minister ds. równości Katarzyna Kotula zapowiedziała złożenie tego projektu w połowie marca bieżącego roku.

Nie dla małżeństw między osobami tej samej płci i adopcji przez nie dzieci

Hierarchowie Greckiej Cerkwi Prawosławnej jednogłośnie opowiedzieli się przeciwko projektowi ustawy o jednopłciowych parach, podaje „Orthodox Times”. Sesja synodu zakończyła się jednomyślnym przeciwstawieniem się małżeństwu zawieranemu przez pary tej samej płci i adopcji przez nie dzieci.

Posiedzenie Świątobliwego Synodu Biskupów Greckiej Cerkwi rozpoczęło się rankiem 23 stycznia, jego jedynym tematem były plany wprowadzenia w Grecji małżeństw zawieranych między osobami tej samej płci.

Tej kwestii dotyczyły ostatnie wypowiedzi wielu metropolitów Greckiej Cerkwi, przy czym hierarchowie wyrażali swoje osobiste opinie, podkreślając że ta ustawa zniszczy podstawowy fundament greckiego społeczeństwa – rodzinę.

W przeddzień świąt Bożego Narodzenia grecka Cerkiew wydała okólnik, w którym wyraziła sprzeciw wobec małżeństw zawieranych przez osoby tej samej płci i adopcji dzieci przez takie pary.

Po wypowiedziach premiera Grecji Kyriakosa Mitsotakisa i przecieku informacji o jego spotkaniu z arcybiskupem Aten i całej Grecji Hieronimem wzmogły się naciski na hierarchów greckiej Cerkwi w sprawie zwołania synodu.

Po posiedzeniu 23 stycznia synod przyjął następujące oświadczenie:

„Święty Synod hierarchii Greckiej Cerkwi zebrał się dzisiaj, we wtorek, 23 stycznia 2024 roku, na nadzwyczajnym posiedzeniu, którego jedynym punktem obrad było zapowiedziane ustawodawstwo, dotyczące małżeństw jednopłciowych i „wychowania” przez pary tej samej płci.

Po tradycyjnej modlitwie Święty Synod wysłuchał wystąpienia metropolity Mikołaja z Mesogai i Laureotic, po którym odbyła się dyskusja. Synod jednomyślnie przyjął stanowisko greckiej Cerkwi w tej kwestii, uzasadniając je w następujący sposób:

Teologia Cerkwi, dotycząca małżeństwa, wynika z Pisma Świętego, nauczania Ojców Kościoła oraz rytu sakramentu małżeństwa, co jasno wyraża się w obrzędzie tego sakramentu. Celem chrześcijańskiego małżeństwa jest utworzenie dobrego związku małżeńskiego i rodziny, wychowanie dzieci jako owocu miłości dwojga małżonków w Chrystusie i włączenie ich w życie Cerkwi.

Cerkiew uznaje, że w relacjach między mężczyzną, kobietą i dziećmi:

a) Dwoistość płci i ich komplementarność nie są wymysłami społecznymi, lecz pochodzą od Boga (I stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył; stworzył ich jako mężczyznę i niewiastę. Następnie Bóg im błogosławił i rzekł do nich Bóg: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się” – Rdz 1,27-28). Świętość związku mężczyzny i kobiety jest porównywana do relacji między Chrystusem a Cerkwią (…mężczyzna, który miłuje swoją żonę, miłuje siebie… to wielka tajemnica, ale ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Cerkwi, Efezjan 5,28).

b) Małżeństwo chrześcijańskie to nie tylko umowa o wspólnym życiu (pożyciu), ale Święta Tajemnica, przez którą łaska Boża jest darowana relacji jedności mężczyzny i kobiety w ich wspólnej drodze do przebóstwienia – i ta błogosławiona droga dotyczy wszystkich par, z dziećmi i bez.

c) Ojciec i matka są ważnymi składowymi zarówno w dzieciństwie jak i w życiu dorosłym (Czcij ojca swego i matkę swoją, Księga Wyjścia 20,12).

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

tłum. Ałła Matreńczyk

fot. https://orthodoxtimes.com