Home > Z kraju > XXV Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej – eliminacje centralne

XXV Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej – eliminacje centralne

W dniach 14-15 marca w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbyły się eliminacje centralne XXV ogólnopolskiej Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej, której tematem było „Stulecie autokefalii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – rys historyczno-kanoniczny”. Do tegorocznej, jubileuszowej edycji zgłosiło się ponad stu uczniów z województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego i śląskiego. Do eliminacji III stopnia zakwalifikowało się trzydzieścioro pięcioro uczniów, reprezentujących szkoły ponadpodstawowe z Białegostoku, Białej Podlaskiej, Bielska Podlaskiego, Biłgoraja, Częstochowy, Hajnówki, Lublina, Pszczelej Woli, Rzeszowa i Warszawy.

Metropolita warszawski i całej Polski Sawa przekazał okolicznościowy adres, w którym podkreślił, że olimpiada jest bardzo istotnym punktem w roku kalendarzowym życia Cerkwi prawosławnej w Polsce. Jubileuszowa edycja ma szczególny wymiar, gdyż odbywa się w setną rocznicę nadania autokefalii. Jego Eminencja wyraził radość z dużego zainteresowania ze strony młodzieży z wielu parafii z całej Polski.

Trzeci etap olimpiady składał się z pisemnego testu i ustnej wypowiedzi. Członkami komisji, której przewodniczył arcybiskup bielski Grzegorz, byli: ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB, ks. dr Andrzej Kuźma, ihumen dr Pantelejmon (Karczewski), ks. dr Andrzej Konachowicz, mgr Barbara Uścinowicz. Nad prawidłowym przebiegiem olimpiady czuwali: p.o. dyrektora wydziału katechetycznego diecezji białostocko-gdańskiej i sekretarz olimpiady ks. mgr Mirosław Filimoniuk oraz doradca metodyczny MODM w Białymstoku i pełnomocnik olimpiady mgr Mirosława Pietkiewicz.

Po dwudniowych zmaganiach komisja wyłoniła piętnaścioro laureatów, którymi zostali: Mikołaj Wołosiuk (II LO w Białej Podlaskiej), Julia Kościukiewicz (IV LO w Białymstoku), Justyna Ostapkowicz (II LO z DNJB w Hajnówce), Anna Rusinowicz (IV LO w Białymstoku), Mikołaj Zdrajkowski (II LO w Białymstoku), Julia Sokołowska (XI LO w Białymstoku), Tomasz Szeszel (I LO w  Białymstoku), Joanna Musiuk (II LO w Białymstoku), Aleksander Zdrajkowski (II LO w Białymstoku), Bartłomiej Czech (II LO w Białymstoku), Bartłomiej Janowicz (I LO w Białymstoku), Oleksandra Volovetska (VII LO w Częstochowie), Aleksandra Wołosiuk (II LO z BJN w Bielsku Podlaskim), Gabriel Mularczyk (IV LO w Białymstoku), Aleksander Tokajuk (I LO w Białymstoku).

Tytuł finalisty otrzymało dwanaścioro uczniów: Filip Dubieniecki (IV LO w Białymstoku), Aleksandra Grigoruk (II LO z BJN w Bielsku Podlaskim), Mariia Homzar (I LO w Rzeszowie), Patrycja Fiedoruk (II LO z BJN w Bielsku Podlaskim), Joanna Honczar (L LO w Warszawie), Maciej Witkiewicz (II LO z BJN w Bielsku Podlaskim), Aleksandra Osipiuk (II LO z BJN w Bielsku Podlaskim), Damian Filimoniuk (II LO z BJN w Bielsku Podlaskim), Bartosz Dąbrowski (II LO z BJN w Bielsku Podlaskim), Marlena Kondratiuk (II LO z BJN w Bielsku Podlaskim), Damian Krupicz (I LO w Białymstoku), Eryk Strączyński (XVI LO w Warszawie).

Tytuł uczestnika otrzymały: Aleksandra Kobuś (II LO z BJN w Bielsku Podlaskim), Natalia Ksiądz (I LO w Biłgoraju), Maria Sidoruk (II LO z BJN w Bielsku Podlaskim), Milena Matwiejuk (II LO z BJN w Bielsku Podlaskim), Maria Kordiukiewicz (II LO z BJN w Bielsku Podlaskim), Xeniya Dubinskaya (ZSR w Pszczelej Woli).

Na uroczystym ogłoszeniu wyników olimpiady byli obecni: arcybiskup białostocki i gdański Jakub, arcybiskup bielski Grzegorz, radny sejmiku województwa podlaskiego Sławomir Nazaruk, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Izabela Święcicka, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Monika Kondratowicz, przewodnicząca Komisji Edukacji i Wychowania Rady Miasta Białystok Joanna Misiuk, dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku Andrzej Rybnik, prezes fundacji Oikonomos Magdalena Żdanuk.

Na zakończenie wyrażono wdzięczność nauczycielom za przygotowanie uczniów do olimpiady. Dyplomy z podziękowaniem otrzymali: ks. mgr Andrzej Pugacewicz (II LO w Białej Podlaskiej), ks. mgr Andrzej Busłowski (II LO z DNJB w Hajnówce), ks. mgr Mirosław Filimoniuk (XI LO w Białymstoku), ks. mgr Marian Romańczuk (IV LO w Białymstoku), ks. mgr Paweł Zabrocki (II LO z BJN w Bielsku Podlaskim), ks. mgr Marcin Bielawski (VII LO w Częstochowie), ks. mgr Dawid Romanowicz (Punkt katechetyczny w Warszawie – Wola), ks. dr Korneliusz Wilkiel (I LO w Biłgoraju), ks. dr Andrzej Konachowicz (II LO Lublin), protodiakon Rafał Dmitruk (Punkt katechetyczny w Warszawie – Praga), dr Andrzej Charyło (I LO w Białymstoku), mgr Magdalena Łaszczuk (II LO w Białymstoku), mgr Ewa Ostapkowicz (II LO z BJN w Bielsku Podlaskim), mgr Piotr Wanat (I LO w Rzeszowie).

Podstawą prawną działania Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad. Odbywa się z błogosławieństwa metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy. Jej organizatorem jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2007 roku olimpiada posiada akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Andrzej Charyło

fot. autor