Home > Artykuł > Maj 2024 > Europo, bądź sobą!

Pod takim hasłem, przywołującym słowa papieża Jana Pawła II, wypowiedziane 9 listopada 1982 roku w Santiago de Compostela, wystosowano posłanie do europejskich instytucji, partii politycznych i kandydatów do Parlamentu Europejskiego (wybory do europarlamentu odbędą się 9 czerwca 2024 roku – red.)

Sygnatariuszami posłania są Komisja Konferencji Biskupów, Konferencja Kościołów Europejskich, Międzyparlamentarne Zgromadzenie Prawosławia (MAP) i federacja „Razem za Europę”. Sygnatariusze z niepokojem obserwują następstwa kryzysów ekonomicznego, migracyjnego, medycznego i energetycznego w Europie i świecie, także przerażających wojen „wokół nas”. Wyzwaniom tym towarzyszy kryzys wartości w Europie, który stawia pod znakiem zapytania demokratyczne zasady i instytucje – czytamy w posłaniu.

Należy zmienić system priorytetów, by zapewnić zrównoważony rozwój Europy – postulują. Kluczowe znaczenie ma mieć zabezpieczenie maksymalnie szerokiego uczestnictwa obywateli w procesie podejmowania decyzji i zarządzanie sprawami europejskimi.

Sygnatariusze stwierdzają: „(…) znacząca część obywateli, którzy z wiarą patrzą na przyszłość Europy przez pryzmat chrześcijańskich wartości, nie mają możliwości wyrażania samodzielnie i jasno swojej pozycji i sądów i dlatego czują się marginalizowani. Odnotowaliśmy także brak jakichkolwiek, naszym zdaniem, niezbędnych odniesień do wartości chrześcijańskich w odpowiednich konstytucyjnych tekstach Unii Europejskiej. To oczywiste świadectwo tego, że środowiska, w których formułuje się dzisiejszą europejską rzeczywistość, ignorują fundamentalne wartości europejskiej cywilizacji. (…) Z bólem zauważamy, że wartości, które do stosunkowo niedawnych czasów uważano za zrozumiałe same przez się, takie jak pokój, stabilność, rozwój oraz wzmocnienie siły sprzeciwu wobec prawa silnego, dziś popadły w ruinę. Brak wiary i strach dominuje u znaczącej części obywateli odnośnie przyszłości Europy i świata”.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

fot. Anna Radziukiewicz