Home > Artykuł > Maj 2024 > Oświęcono cerkiew w parlamencie w Bukareszcie

Oświęcono cerkiew w parlamencie w Bukareszcie

W Bukareszcie, 25 marca, zwierzchnik Rumuńskiej Cerkwi prawosławnej, patriarcha Daniel, oświęcił w budynku parlamentu cerkiew ku czci św. apostoła Andrzeja. Hierarcha stwierdził, że na całym świecie w wielu parlamentach, szpitalach, na lotniskach i innych miejscach publicznych istnieją kaplice, które są „źródłem pokoju, radości i nadziei”. Wybór patrona świątyni podkreśla jego duchowe znaczenie dla narodu rumuńskiego, a także ważność symboliki historycznej w kontekście państwowym.

– W coraz bardziej zsekularyzowanym świecie konsekrowana przestrzeń liturgiczna, która zachęca do modlitwy, pomaga nam na nowo odkryć prawdę, że człowiek jest powołany do świętości w jedności z Bogiem i pokornej posługi wobec innych ludzi – stwierdził patriarcha.

Premier Rumunii powiedział: – We współczesnym świecie, w którym tradycyjne wierzenia i wartości są często spychane na dalszy plan, nowa cerkiew jest świadectwem kluczowej roli, jaką duchowość odgrywa w naszym codziennym życiu. Mam nadzieję, że nowa cerkiew zainspiruje i wzmocni wszystkich, którzy przekroczą jej próg, wnosząc światło i mądrość w naszą wspólną podróż dla dobra całego społeczeństwa.

na podst. basilica.ro

oprac. Andrzej Charyło