Home > Artykuł > Czerwiec 2024 > Głos miłości do Boga

Od 13 do 18 maja w soborze Świętej Trójcy w Hajnówce odbywał się międzynarodowy festiwal muzyki cerkiewnej w stulecie nadania autokefalii Cerkwi prawosławnej w Polsce. Zaprezentowało się dwadzieścia pięć chórów z pięciu państw: Litwy, Łotwy, Macedonii Północnej, Polski i Serbii. Podczas koncertu inauguracyjnego wystąpił chór Uniwersytetu Aleksandra Jana Cuza ,,Universitas” w Jassach w Rumunii, który w ubiegłym roku zdobył pierwsze miejsce w kategorii chórów akademickich.

Metropolita warszawski i całej Polski Sawa w swoim słowie powiedział: – Wielki jesteś Boże, chwała Tobie! Śpiew w Hajnówce jest głosem naszej miłości ku Tobie, który jesteś naszym Zbawicielem i Panem. Śpiew Cerkwi jest Twoim głosem w nas ludziach, bowiem każda nuta jest Twoim tchnieniem. Śpiewając zaś w okresie paschalnym mamy świadomość Twojego zwycięstwa nad śmiercią.

W trakcie uroczystości wręczono Nagrody im. Księcia Ostrogskiego. Nagrody odebrali tegoroczni laureaci – o. Gieorgij Łatuszka, prof. Stefan Dudra, przedstawiciele Fundacji Oikonomos i Akademii Supraskiej o. Jarosław Jóźwik i Magdalena Żdanuk oraz Sławomir Nazaruk, przewodniczący Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego w Białymstoku.

Podczas tegorocznej edycji festiwalu odbyły się koncerty towarzyszące w katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie, w cerkwi Hagia Sophia w Białymstoku, cerkwi św. św. Piotra i Pawła w Siemiatyczach, kościele Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Hajnówce, cerkwi św. wielkomęczennika Dymitra Sołuńskiego w Hajnówce, Bielskim Domu Kultury.

W ramach festiwalu miały miejsce liczne wydarzenia towarzyszące. W Centrum Dekanalnym w Hajnówce odbyła się sesja naukowa, poświęcona stuleciu uzyskania autokefalii Cerkwi prawosławnej w Polsce, podczas której prelegentem był biskup siemiatycki Warsonofiusz. Spotkanie uświetnił występ dziecięcego chóru soboru Świętej Trójcy w Hajnówce, a także chóru duchowieństwa diecezji warszawsko-bielskiej. W tym samym miejscu otwarto wystawę fotograficzną „100-lecie autokefalii Kościoła prawosławnego w Polsce”, która prezentowała zdjęcia ze zbiorów Muzeum Warszawskiej Metropolii Prawosławnej. W Hajnowskim Domu Kultury odbyła się wystawa plastyczna prac uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Hajnówce „Z naszej perspektywy. Architektura sakralna Hajnówki i okolic”.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Andrzej Charyło

fot. Anna Radziukiewicz, Tomasz Grześ (festiwal.cerkiew.pl)