Home > Artykuł > Czerwiec 2024 > Koncert paschalny we Wrocławiu

Koncert paschalny we Wrocławiu

19 maja 2024 roku, z błogosławieństwa władyki wrocławskiego i szczecińskiego Jerzego w katedralnej cerkwi Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy we Wrocławiu, po zakończeniu Liturgii, odbył się wyjątkowy koncert muzyki cerkiewnej, który zgromadził licznych wiernych oraz sympatyków prawosławnej muzyki sakralnej. O. Igor Habura powitał zgromadzonych.

Wystąpił wspólnie chór katedry, złożony z CHÓRku Dziecięco-Młodzieżowego oraz Chóru Katedralnego. Pod dyrekcją Anny Sydoruk i lektora Dawida Dubeca chóry te współtworzą zespół łączący dzieci, młodzież i dorosłych w jedną, harmonijnie brzmiącą całość. CHÓRek Dziecięco-Młodzieżowy, działający od 2014 roku z błogosławieństwa arcybiskupa Jeremiasza, rozrósł się z początkowych pięciu osób do trzydziestu pięciu aktywnych członków, osiągając nowy poziom wokalny, który znacznie przewyższa ten, od którego zaczynał.

Młodzi artyści zaprezentowali m.in. Modlitwę Jezusową, Troparion Paschy w różnych językach, Pierwszy Antyfon Paschy i wiele innych utworów, wpro wadzając zgromadzonych w głęboką refleksję i modlitwę.

Po występie dzieci o. Igor Habura podkreślił rolę muzyki cerkiewnej w umacnianiu wiary oraz budowaniu wspólnoty. Zaznaczył, jak ważne jest wspieranie działalności chórów dziecięcych, które kształtują duchowość młodych ludzi i wprowadzają ich w bogaty świat cerkiewnej wspólnoty.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Anna Sydoruk, fot. Dariusz Goetze, Jan Demczuk