Home > Artykuł > Czerwiec 2024 > Radość na Świętej Górze Jawor

Radość na Świętej Górze Jawor

Chrystos Woskres! Woistinu Woskres! To paschalne pozdrowienie, w którym zawarta jest esencja naszej wiary, napełniło Świętą Górę Jawor i nasze serca, wierne świętemu prawosławiu.

Trzeciego dnia Paschy arcybiskup Paisjusz z duchownymi dekanatów krynickiego i gorlickiego sprawował paschalną Liturgię na Świętej Górze Jawor, a po niej poświęcił plac pod budowę prawosławnej cerkwi. Śpiewał chór parafii w Hańczowej i Wysowej.

Władyka zwrócił się do licznie zebranych „pod kopułą nieba” wiernych i podziękował za uczestnictwo w Liturgii i tym szczególnym wydarzeniu w naszej historii – poświęceniu placu pod budowę cerkwi, za miłość, gorliwość, mądrość i rozsądek oraz trwanie w wierze. Chórowi za śpiew, duchownym za oddaną służbę prawosławiu. – Dzisiaj staliśmy się świadkami cudu paschalnego – poświęcenia placu pod budowę prawosławnej cerkwi. Ponad osiem lat musieliśmy czekać na wszystkie pozwolenia. Przez cztery lata nie odpowiadano na nasze pisma, później wymagano różnych ekspertyz. Pokornie wszystko przyjmowaliśmy i czekaliśmy… Dziękujemy architektowi Piotrowi Krynickiemu i jego rodzinie za pracę nad projektem. Bóg tak chciał, aby jaworska świątynia stała się pomnikiem stulecia autokefalii naszej Cerkwi i setnej rocznicy zjawienia się na tym świętym miejscu Matki Bożej. Będzie ona pomnikiem wiary naszych przodków, którzy za prawosławie oddawali życie, byli wywożeni do Talerhofu, Jaworzna, wyrzuceni z rodzinnej ziemi w Akcji Wisła. Będzie to pomnik wiary ś.p. arcybiskupa Adama i ihumena Mojżesza, którzy kochali to święte miejsce. Będzie to wieczna pamiątka o nas, którzy przychodzimy tu z chrześcijańską pokorą i miłością, aby wznosić modlitwy za cały świat. Za kilkanaście dni przystąpimy do pracy, aby na święto apostołów Piotra i Pawła poświęcić kamień węgielny i umieścić go w fundamentach nowej świątyni. Chwała Bogu za wszystko i za smutki, i za radości – podkreślił władyka

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

o. prot. Jarosław Grycz, fot. autor