Archiwum

Listy od laureatów

W styczniu przyznaliśmy doroczne Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego. Na ręce przewodniczącego kapituły, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, Eugeniusza Czykwina wpłynęły podziękowania. Szanowny Panie Czykwin, najserdeczniej...
Czytaj więcej

Prawosławie podzielone

Metropolita wołokołamski Hilarion (Ałfiejew), kierujący oddziałem stosunków zewnętrznych ruskiej Cerkwi patriarchatu moskiewskiego, udzielił obszernego wywiadu greckiej gazecie „Kathimerini”,naświetlając przyczyny konfliktu między patriarchatem konstantynopolitańskim i moskiewskim...
Czytaj więcej