Home > Artykuł > Maj 2023

Wizyty

Metropolita Sawa jest poważany przez zwierzchników lokalnych Cerkwi prawosławnych. Oprócz poszerzania i pogłębiania kontaktów z innymi Cerkwiami autokefalicznymi i autonomicznymi od wielu...
Czytaj więcej