Home > Artykuł > Najnowszy numer (Strona 99)

Listy od laureatów

W styczniu przyznaliśmy doroczne Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego. Na ręce przewodniczącego kapituły, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, Eugeniusza Czykwina wpłynęły podziękowania. Szanowny...
Czytaj więcej