Home > Artykuł (Strona 5)

List

26 kwietnia dowiedzieliśmy się, że o siedemnastej w monasterze w Supraślu będzie sprawowany akatyst przed ikoną „Życiodajne Źródło”, która zaczęła wydzielać mirro....
Czytaj więcej