Najnowszy numer

Najmłodsza cerkiew

Stare Wilno cechuje niezwykły krajobraz kulturowy. We wschodniej części miasta, dawniej zwaną Ruską, dominują czternastowieczne cerkwie. Symbolem średniowiecznego Wilna, obok słynnej wieży Górnego Zamku, zwanej...
Czytaj więcej

Ocalić od zapomnienia

Na skraju Dubin położony jest kilkuwiekowy, prawie zapomniany, cmentarz, na którym według ksiąg parafialnych pochowani są mieszkańcy okolicznych wsi – Hajnówka, Dubiny, Orzeszkowo, Postołowo, Bielszczyzna,...
Czytaj więcej