Kontakt

Informacje kontaktowe

Przegląd Prawosławny

ul. Składowa 9
15-399 Białystok
tel. (0048 85) 742-18-57

email: redakcja@przegladprawoslawny.pl

Przegląd Prawosławny wydawany jest przez
Fundację im. Księcia Konstantego Ostrogskiego:

ul. Składowa 9
15-399 Białystok
tel. (0048 85) 742 18 57
e-mail: fundacja@ostrogski.pl