Kontakt

Informacje kontaktowe

„Przegląd Prawosławny”

ul. Składowa 9
15-399 Białystok
tel. (+48) 85 742 18 57

www.przegladprawoslawny.pl

E-mail: redakcja@przegladprawoslawny.pl

„Przegląd Prawosławny” wydawany jest przez
Fundację im. Księcia Konstantego Ostrogskiego:

ul. Składowa 9
15-399 Białystok
tel. (+48) 85 742 18 57

www.ostrogski.pl

E-mail: fundacja@ostrogski.pl

Nr konta: 98 1240 5211 1111 0010 3993 4278