Prenumerata

„Przegląd Prawosławny” można prenumerować za pośrednictwem redakcji.

Prenumerata (koszt egzemplarza i wysyłki):

  • miesięczna: Polska 12,60 zł, Europa, USA, Kanada, Australia 20,00 zł;
  • kwartalna: Polska 37,80 zł, Europa, USA, Kanada, Australia 60,00 zł;
  • półroczna: Polska 75,60 zł, Europa, USA, Kanada, Australia 120,00 zł;
  • roczna: Polska 151,20 zł, Europa, USA, Kanada, Australia 240,00 zł.

Roczna prenumerata e-wydania kosztuje 48 zł – 4 zł za jedno wydanie. Po wpłaceniu odpowiedniej kwoty na nasze konto, „Przegląd Prawosławny” będzie wysyłany zaraz po jego złożeniu na wskazany adres e-mail w plikach PDF.

Przegląd Prawosławny jest do kupienia w parafiach prawosławnych, kioskach Ruchu i sklepach spożywczych na Białostocczyźnie.

Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego

ul. Składowa 9

15-399 Białystok

Nr konta: 98 1240 5211 1111 0010 3993 4278