Prenumerata

„Przegląd Prawosławny” można prenumerować za pośrednictwem redakcji.

Prenumerata (koszt egzemplarza i wysyłki):

  • miesięczna: Polska 14,10 zł, Europa 24,50 zł, USA i Kanada 25,50 zł, Australia 27,50 zł;
  • kwartalna: Polska 42,30 zł, Europa 73,50 zł, USA i Kanada 76,50 zł, Australia 82,50 zł;
  • półroczna: Polska 84,60 zł, Europa 147 zł, USA i Kanada 153 zł, Australia 165,00 zł;
  • roczna: Polska 169,20 zł, Europa 294 zł, USA i Kanada 306 zł, Australia 330,00 zł.

Prenumerata e-wydania Przeglądu Prawosławnego – roczna 48 zł, 4 zł za jedno wydanie. Po wpłaceniu odpowiedniej kwoty na nasze konto, „Przegląd Prawosławny” będzie wysyłany zaraz po jego złożeniu na wskazany adres e-mail w plikach PDF.

Przegląd Prawosławny jest do kupienia w parafiach prawosławnych, kioskach Ruchu i sklepach spożywczych na Białostocczyźnie.

Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego

ul. Składowa 9

15-399 Białystok

Nr konta: 98 1240 5211 1111 0010 3993 4278