Prenumerata

Informacje dotyczące prenumeraty Przeglądu Prawosławnego

PRENUMERATA
„Przegląd Prawosławny” można zaprenumerować w urzędach pocztowych na terenie kraju, u listonosza lub za pośrednictwem redakcji.

Prenumerata za pośrednictwem redakcji (koszt egzemplarza i wysyłki)

Prenumerata:
miesięczna: Polska 11,00 zł, Europa 17,00 zł, USA, Kanada, Australia 20,00 zł;
kwartalna: Polska 33,00 zł, Europa 51,00 zł, USA, Kanada, Australia 60,00 zł;
półroczna: Polska 66,00 zł, Europa 102,00 zł, USA, Kanada, Australia 120,00 zł;
roczna: Polska 132,00 zł, Europa 204,00 zł, USA, Kanada, Australia 240,00 zł.

Roczna prenumerata e-wydania kosztuje 48 zł – 4 zł za jedno wydanie.

Przegląd można prenumerować poprzez PP Pocztę Polską (w urzędzie pocztowym lub u listonosza).

Jest do kupienia w parafiach prawosławnych, kioskach Ruchu i sklepach spożywczych na Białostocczyźnie.

Fundacja Ostrogskiego, Białystok, ul. Składowa 9
98 1240 5211 1111 0010 3993 4278

W razie pytań prosimy o kontakt (kliknij).