Redakcja

Redaguje zespół w składzie:

Michał Bołtryk
redaktor
Andrzej Charyło
sekretarz redakcji
Eugeniusz Czykwin
redaktor naczelny
Natalia Klimuk
redaktor
Halina Kierdelewicz
skład komputerowy
Ałła Matreńczyk
redaktor
Anna Radziukiewicz
zastępca redaktora naczelnego
Dorota Wysocka
opracowanie graficzne

Stale współpracują:

o. Konstanty Bondaruk
Jarosław Charkiewicz
Doroteusz Fionik
Paweł Krysa
o. Marek Ławreszuk
Mira Łuksza
o. Włodzimierz Misijuk
Aleksander Naumow
Grzegorz Jacek Pelica
Anna Petrovska
Anna Rydzanicz
o. Stanisław Strach
Anna Miszczuk
projekt okładki