Redakcja

Redaguje zespół w składzie:

Michał Bołtryk
redaktor
Andrzej Charyło
redaktor
Eugeniusz Czykwin
redaktor naczelny
Natalia Klimuk
Natalia Klimuk
redaktor
Halina Kierdelewicz
Halina Kierdelewicz
skład komputerowy
Ałła Matreńczyk
Ałła Matreńczyk
sekretarz redakcji
Anna Radziukiewicz
Anna Radziukiewicz
zastępca redaktora naczelnego
Dorota Wysocka
Dorota Wysocka
opracowanie graficzne

Stale współpracują:

o. Konstanty Bondaruk
Jarosław Charkiewicz
Doroteusz Fionik
Paweł Krysa
o. Marek Ławreszuk
Mira Łuksza
o. Włodzimierz Misijuk
Aleksander Naumow (Wenecja)
Grzegorz Jacek Pelica
Anna Petrovska
Anna Rydzanicz
o. Stanisław Strach
Anna Miszczuk-Stankiewicz
Projekt okładki