Nasze książki

Książki można zamawiać:

  • telefonicznie: (85) 742 18 57
  • mailowo: redakcja@przegladprawoslawny.pl
  • poprzez wpłatę na konto wydawcy, Fundacji Ostrogskiego, z dopiskiem tytułu książki.                  Nr konta: 98 1240 5211 1111 0010 3993 4278.