Siewcy

Im głębsza myśl, tym wyżej unosi – to aforyzm poety Borysa Russko, doskonale pasujący do książki Fundacji Ostrogskiego „Siewcy”. Książkę zrodziła myśl i doświadczenie mądrych ludzi z Polski, Białorusi, Rosji, Ukrainy, czyli obszarów tworzących dawną Ruś, ale także z terenów od niej odległych – Ameryki, Libanu, Francji, Holandii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Kenii, Finlandii, Cypru, Grecji, Serbii. Co łączy ową myśl zbiorową? Nagroda Księcia Konstantego Ostrogskiego, przyznawana od 1990 roku przez kapitułę, skupioną przy redakcji miesięcznika Przegląd Prawosławny. W książce mówią laureaci nagrody. To ludzie, którym zwykle udało się połączyć mądrość z duchowością i głębokim doświadczeniem. Dziś, w świecie zdominowanym przez informację płytką, miałką i sensacyjną, tacy są skarbem. Dlatego warto ich słuchać i uczyć się od nich, tym bardziej że przedstawiają prawdy odwieczne a nie sezonowe trendy intelektualne. Mówią do nas m.in. historycy, teolodzy, architekci, muzycy, ikonografowie, znawcy problemów cywilizacyjnych – ludzie o międzynarodowym często uznaniu. Stron 576.

Cena u wydawcy 25 zł (w tym 5% VAT), z wysyłką – 32 zł.

Cena hurtowa (powyżej 5 egz.) – 20 zł.

Odpowiedz