Home > Ze świata > Sąd zezwolił na eksmisję mnichów z Ławry Kijowsko-Peczerskiej

Sąd zezwolił na eksmisję mnichów z Ławry Kijowsko-Peczerskiej

Sąd gospodarczy Kijowa, 10 sierpnia, uwzględnił roszczenie Narodowego Rezerwatu „Ławra Kijowsko-Peczerska” i zezwolił na eksmisję mnichów z ławry. W opinii komentatorów Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi sytuacja przypomina prześladowanie z lat 30. XX wieku, kiedy mnisi zostali wypędzeni z monasteru przez władzę sowiecką.

fot. lavra.ua, news.church.ua