Home > Z kraju > Pielgrzymi w drodze

Pielgrzymi w drodze

15 sierpnia, po Liturgii i molebnie, z parafii św. Proroka Eliasza, wyruszyła XXXV pielgrzymka Białystok – Święta Góra Grabarka.

W dzisiejszej Ewangelii Chrystus mówił o tym, że to On jest drogą – mówił tuż przed wyjściem pielgrzymów biskup supraski Andrzej, – która prowadzi do zbawienia. Hierarcha zauważył, że pielgrzymi będą nieść krzyże. Ważne są te krzyże widzialne niesione przez pielgrzymów, ale też te duchowe, które w życiu codziennym nosi każdy z nas. – Krzyż to oręż zwycięstwa dobra nad złem – przypominał i nauczał, na podstawie Modlitwy Pańskiej i Modlitwy Jezusowej, jak powinniśmy się modlić. Najpierw wyznawać wiarę, potem składać swoje prośby.

O. Piotr Omelczuk, duchowy opiekun organizatora pielgrzymki, czyli Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, przypomniał, że wszystkich uczestników obowiązuje reżim sanitarny i prosił o jego przestrzeganie.

W tegorocznej, skróconej czasowo, pielgrzymce, poprzedzonej zapisami jeszcze przed jej wyruszeniem, mogło wziąć udział 150 osób. Pielgrzymi przejdą przez Kudrycze, Wojszki, Haćki, Bielsk Podlaski, Nurzec, Milejczyce i Żerczyce. Do celu dotrą 18 sierpnia.

Natalia Klimuk, fot. autorka

Odpowiedz