Home > Ze świata > Apel Synodu Białoruskiej Prawosławnej Cerkwi

Apel Synodu Białoruskiej Prawosławnej Cerkwi

„Jeśli dzisiaj wszyscy wspólnie nie zatrzymamy tego starcia, to doprowadzimy kraj do nieodwracalnych, niszczących konsekwencji. Każdy z nas jest zobowiązany do uczciwej i rozważnej odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego to się dzieje” i „Co powinniśmy zrobić, żeby do naszego domu powrócił pokój i zgoda”? Kategorycznie potępiając przemoc, tortury, poniżanie, bezpodstawne zatrzymania, ekstremizm we wszelkich formach i przejawach, kłamstwo i wiarołomstwo, wzywamy wszystkich tych, komu  droga jest nasza Ojczyzna, dzieci, krewni i bliscy – do zatrzymania się i zaprzestania konfrontacji” – piszą hierarchowie w opublikowanym na stronie internetowej Białoruskiej Prawosławnej Cerkwi dokumencie.

I podkreślają: „My tutaj, w ojczyźnie, mamy dalej żyć, wychowywać dzieci, budować przyszłość. Jesteśmy ludem Bożym i obywatelami swojej ziemskiej ojczyzny – Republiki Białoruś. Stanowimy jedną rodziną. I nie daj Boże, żeby grzeszne żądze zniewoliły nas i zamieniły w okrutny i ślepy tłum, zdolny do zniszczenia ojczystego domu”.

„Białoruś jest miłującym pokój krajem. Wszyscy, żyjący na tej błogosławionej ziemi, powinniśmy przejawić rozwagę, jedność,  szlachetność, miłosierdzie, rozsądek, prawdziwą chrześcijańską miłość i odpowiedzialność za swoje postępowanie. Tylko z Bożą pomocą, dążąc do pokoju i zgody, możemy podołać temu doświadczeniu i wyjść z konfrontacji. Wzywamy wszystkich do przebaczenia wzajemnych krzywd i zjednoczenia się w miłości do Boga i bliźniego, żeby ochronić rodzimą Białoruś i przekazać ją następnym pokoleniom spokojną, niezależną i kwitnącą. Innej drogi nie mamy”.

„Prowokatorów i wichrzycieli wzywamy do opamiętania i zaprzestania prowokacji skierowanych na destabilizację naszego kraju i podział naszego narodu” – podkreślają hierarchowie.

„Cerkiew Prawosławna zawsze była i będzie z narodem. Jesteśmy powołani do uczynienia wszystkiego co możliwe, by każdy pokrzywdzony został pocieszony, a każdy poszukujący prawdy – usłyszany.

Cerkiew Prawosławna zawsze stała i stać będzie poza polityką. Nie dzielimy ludzi według politycznego klucza czy przekonań, nie zajmujemy się propagandą na rzecz politycznych partii, doktryn i reżimów. Zadaniem  Cerkwi nie jest dzielenie, lecz łączenie ludzi, dla wszystkich być wszystkim, żeby zbawić przynajmniej niektórych, do czego przywołuje nas apostoł Paweł” (1 Kor 9,22).

„Wzywamy duchownych, mnichów i wszystkich nieobojętnych ludzi do modlitwy za naród i ojczyznę” – stwierdzają autorzy w zakończeniu.

Ałła Matreńczyk

fot. church.by

Odpowiedz