Home > Ze świata > Odbył się synod biskupów Cypryjskiej Cerkwi Prawosławnej

Odbył się synod biskupów Cypryjskiej Cerkwi Prawosławnej

25 listopada synod biskupów Cypryjskiej Cerkwi Prawosławnej większością głosów poparł decyzję arcybiskupa Chryzostoma o uznaniu Epifaniusza jako zwierzchnika Prawosławnej Cerkwi Ukrainy, nieuznawanej przez zdecydowaną większość kanonicznych lokalnych Cerkwi prawosławnych na świecie. Cypryjscy hierarchowie szczegółowo omówili kwestię Cerkwi na Ukrainie i orzekli, że nie sprzeciwiają się decyzji arcybiskupa Chryzostoma. Podczas głosowania dziesięciu biskupów było za, siedmiu przeciw i jeden wstrzymał się od głosu. Jednocześnie synod biskupów wyraził nadzieję na szersze konsultacje w celu przezwyciężenia obecnego kryzysu, który grozi schizmą, czyli rozłamem w Cerkwi prawosławnej.

Przewodniczący wydziału zewnętrznych stosunków cerkiewnych Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi, metropolita Antoni (Pakanicz), komentując oświadczenie synodu cypryjskich biskupów stwierdził, że obecny kryzys, jaki przeżywa światowe prawosławie nie jest konfrontacją między światem greckim a słowiańskim, lecz jest konfrontacją między obrońcami porządku kanonicznego w Cerkwi a tymi, którzy ten porządek niszczą naruszając jedność, soborowość i kanoniczność Cerkwi. Metropolita wyraził wdzięczność siedmiu cypryjskim hierarchom, którzy sprzeciwili się decyzji arcybiskupa Chryzostoma za ich odważną postawę w obronie kanonicznej prawdy – poinformował grecki portal Romfea.

opracował Andrzej Charyło

fot. churchofcyprus.org.cy

Odpowiedz