Home > Ze świata > Rumunia przeznaczyła milion euro na skit Prodromou na Świętej Górze Atos

Rumunia przeznaczyła milion euro na skit Prodromou na Świętej Górze Atos

Parlament rumuński udzielił wsparcia finansowego skitowi św. Jana Chrzciciela (Timiou Prodromou) na Świętej Górze Atos, w którym mieszkają mnisi przede wszystkim pochodzenia rumuńskiego.

258 posłów opowiedziało się za przyjęciem uchwały w sprawie przeznaczenia 960 tysięcy euro na wsparcie skitu na Świętej Górze Atos, 31 było przeciw, a 19 wstrzymało się od głosu.

Timiou Prodromu jest skitem Wielkiej Ławry, który tak jak wszystkie monastery na Atosie znajduje się w jurysdykcji patriarchatu konstantynopolitańskiego.

W skicie znajdują się cząsteczki relikwii m.in. św. Jana Chrzciciela, ap. Mateusza, męcz. Stefana, św. Jana Złotoustego, św. Grzegorza Teologa, św. św. Kosmy i Damiana.

Andrzej Charyło

fot. autor

Odpowiedz