Home > Ze świata > Liturgię św. Bazylego Wielkiego przetłumaczono na suahili

Liturgię św. Bazylego Wielkiego przetłumaczono na suahili

Nakładem wydawnictwa Prawosławnej Patriarchalnej Cerkiewnej Szkoły im. Makariosa III w Nairobi w Kenii ukazał się przekład Liturgii św. Bazylego Wielkiego na suahili. Jest to język z rodziny bantu używany w Afryce Środkowej i Wschodniej (Tanzania, Kenia, Uganda, Kongo).

Szkoła teologiczna w Nairobii przygotowuje kapłanów i misjonarzy do posługi na ziemi afrykańskiej. Działkę pod jej budowę podarował były prezydent Jomo Kenyatta. Otwarcie uczelni w 1982 roku przez obecnego arcybiskupa Tirany, Durrës i całej Albanii Anastasiosa (Yannoulatosa) zapoczątkowało gwałtowny wzrost liczby prawosławnych chrześcijan we wschodniej Afryce. Początkowo seminarium funkcjonowało dla potrzeb metropolii wschodniej Afryki, w skład której wchodziły tereny Kenii, Ugandy i Tanzanii. Od 1995 roku, w związku z rozszerzeniem działalności patriarchatu aleksandryjskiego, uczelnia zaczęła przyjmować studentów z innych krajów afrykańskich. W 1998 roku w seminarium wprowadzono program nauczania na wzór greckich szkół teologicznych.

Obecnie w szkole uczą się osoby m.in. z Kenii, Ugandy, Tanzanii, Madagaskaru, Zimbabwe, Kamerunu. Wielu studentów po jej ukończeniu kontynuuje naukę w Grecji i Stanach Zjednoczonych. Dyplom uczelni w Nairobi jest uznawany przez uniwersytety europejskie i amerykańskie. Z powodu skrajnego ubóstwa większości krajów afrykańskich seminarium nie jest w stanie samo się utrzymać. Fundusze na ten cel pochodzą przede wszystkim z Grecji, Cypru, Finlandii, Stanów Zjednoczonych i Australii. Studia trwają trzy lata. Nauczanie odbywa się przede wszystkim po angielsku i częściowo grecku.

Andrzej Charyło

fot. orthodox-church-kenya.org

Odpowiedz