Home > Z kraju > Jubileusz 65 lat święceń kapłańskich o. Leoncjusza Tofiluka

Jubileusz 65 lat święceń kapłańskich o. Leoncjusza Tofiluka

15 kwietnia przypada piękny jubileusz 65 lat święceń kapłańskich jednego z najstarszych kapłanów Cerkwi w Polsce, ojca mitrata Leoncjusza Tofiluka.

O. Leoncjusz do dziś pełni wiele ważnych i odpowiedzialnych funkcji w Cerkwi. Jest dziekanem i spowiednikiem dekanatu bielskiego, proboszczem parafii św. Michała Archanioła w Bielsku Podlaskim, dyrektorem Policealnego Studium Ikonograficznego, redaktorem naczelnym „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”.

Urodził się 30 sierpnia 1935 roku we wsi Klejniki. W 1955 roku  ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie. W latach 1961-1965 studiował na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

W 1954 roku w okresie wakacyjnym był psalmistą w parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pasynkach, a w latach 1955-1956 pełnił tę samą funkcję w parafii Opieki Matki Bożej w Olsztynie.

8 kwietnia 1956 roku został wyświęcony przez metropolitę Makarego na diakona. 15 kwietnia otrzymał świecenia kapłańskie. W latach 1956 -1958 był proboszczem parafii Świętej Trójcy w Szczecinku, a w latach 1958-1979 wikariuszem parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Hajnówce. Od 3 lipca 1979 roku jest proboszczem parafii św. Archanioła Michała w Bielsku Podlaskim.

Czterdzieści dwa lata o. Leoncjusz Tofiluk kieruje parafią Michajłowską. Już od pierwszych dni dał się poznać jako dobry i energiczny administrator, a przede wszystkim gorliwy, głębokiej wiary duszpasterz.

Więcej o życiowej drodze o. Leoncjusza, o jego służbie Bogu i ludziom w zamieszczonej w Przeglądzie Prawosławnym nr 1/2021 rozmowie.

o. Jarosław Ciełuszecki

Odpowiedz