Home > Z kraju > Remont cerkwi w Barlinku

Remont cerkwi w Barlinku

Zakończono kolejny etap prac przy zabytkowej cerkwi Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Barlinku, wzniesionej w XIX wieku jako świątynia ewangelicka. Odmalowano ściany wewnętrzne, wyremontowano i odmalowano emporę chóralną wraz z odtworzeniem ornamentyki, odmalowano strop z ornamentyką, wykonano posadzki z płyt kamiennych, a także system przeciwpożarowy i alarmowy. Parafia na ten cel pozyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, Urzędu Gminy w Barlinku. Całkowity koszt zadania to 344 706,81 zł. Przed nami ostatni z etapów, który musimy zrealizować wyłącznie ze środków własnych. Prace obejmą remont ikonostasu i konserwację ikon, wykonanie i montaż kopuły, zakup wyposażenia wewnętrznego (panikadiła, prestoła, żertwiennika, anałoji) oraz utensylii liturgicznych. Prowadzimy jednocześnie prace na zewnątrz cerkwi, porządkujemy teren, układamy chodniki, stawiamy ogrodzenie. Koszt prac przekracza nasze możliwości finansowe. Parafia w Barlinku liczy zaledwie dziesięć rodzin. Wszelkie działania i prace związane z remontem i utrzymaniem cerkwi są nie lada wyzwaniem. Dlatego prosimy o pomoc przy remoncie, byśmy jak najszybciej mogli ponownie sprawować Liturgię w odremontowanej cerkwi. Pragniemy, aby mogło to nastąpić jeszcze w pierwszym półroczu.
o. Jarosław Biryłko
Ofiary prosimy kierować na konto:
PARIBAS BANK 75 2030 0045
1110 0000 0363 7710
Parafia Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Barlinku, ul. Górna 7, 74-320 Barlinek

Odpowiedz