Home > Z kraju > Odszedł o. Mikołaj Kiełbaszewski

Odszedł o. Mikołaj Kiełbaszewski

11 sierpnia w wieku 82 lat odszedł do wieczności wieloletni proboszcz parafii Zaśnięcia Najświętszej Bogarodzicy w Kleszczelach o. mitrat Mikołaj Kiełbaszewski. Liturgii i obrzędowi pogrzebu 13 sierpnia przewodniczył metropolita warszawski i całej Polski Sawa w asyście arcybiskupa bielskiego Grzegorza, biskupa hajnowskiego Pawła, biskupa siemiatyckiego Warsonofiusza, a także licznie przybyłego duchowieństwa. W świątyni zgromadziło się wielu parafian, bliskich i przyjaciół zmarłego kapłana.

O. mitrat Mikołaj Kiełbaszewski urodził się 17 czerwca 1939 roku we wsi Krynica, na skraju Puszczy Białowieskiej, w parafii Łosinka. W 1960 roku ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie, a w 1964 roku Chrześcijańską Akademię Teologiczną. Po studiach został wyświęcony przez arcybiskupa Jerzego (Korenistowa) na diakona i skierowany do parafii w Kleszczelach jako psalmista i katecheta. 1 września 1966 roku został wyświęcony na kapłana przez metropolitę Stefana (Rudyka) i mianowany proboszczem parafii w Kleszczelach. W 1979 roku duchownego podniesiono do godności protojereja, a 2 listopada 1993 roku mianowano dziekanem okręgu kleszczelowskiego. W 1996 roku został wykładowcą Prawosławnego Studium Psalmistów i Dyrygentów w Hajnówce. W latach 1998 – 2006 pełnił funkcję wizytatora punktów katechetycznych. W 2014 roku z okazji jubileuszu 50-lecia święceń kapłańskich otrzymał Order św. Marii Magdaleny pierwszego stopnia za zasługi dla dobra Cerkwi.

Wiecznaja pamiat’

Andrzej Charyło

fot. orthodox.pl, Jarosław Charkiewicz