Home > Z kraju > Koncert kolęd w Zamku Królewskim w Warszawie

Koncert kolęd w Zamku Królewskim w Warszawie

W Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie, 16 stycznia, odbył się koncert kolęd zorganizowany przez stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” wspólnie ze stołeczną parafią św. Jana Klimaka na Woli.

– Od siedmiu lat dzięki uprzejmości dyrekcji Zamku Królewskiego organizujemy koncerty kolęd, które zawsze mają charakter charytatywny. W poprzednich latach była to pomoc dzieciom w Syrii, renowacja zabytkowych nagrobków na wolskim cmentarzu prawosławnym, remont cerkwi św. Jana Klimaka, wsparcie budowy warszawskiej świątyni Hagia Sophia, pomoc domom opieki społecznej. W tym roku wydarzenie odbyło się w ramach akcji charytatywnej „Podajmy pomocną dłoń słabszym i chorym”. Działalność stowarzyszenia opieramy na pięciu zasadniczych filarach – tradycji, kulturze, edukacji, integracji i pomocy. Staramy się podtrzymywać i upowszechniać nasze dziedzictwo kulturowe. Ukazujemy tradycje kolędnicze naszych przodków, aby młodsze pokolenia nie zapominały o nich i je kultywowały. Zawsze staramy się zapraszać chór, który prezentuje nasze stroje ludowe, folklor i pieśni, które śpiewały nasze mamy, babcie, rodziny. Na przestrzeni lat przybywali na koncerty słuchacze z całej Polski, a także m.in. z Francji, Rumunii i Stanów Zjednoczonych – mówi Irena Sacharczuk, prezes zarządu stowarzyszenia.


Podczas koncertu wystąpił chór Żemerwa, działający przy Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, chór młodzieżowy parafii św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie, zespół Armonia, kwartet rodzeństwa Bortniczuk, chór parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim, chór Dojlidzkiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki, a także Zespół Muzyki Cerkiewnej „Varslavia”.

Na zakończenie biskup hajnowski Paweł przekazał świąteczne pozdrowienia od metropolity Sawy, a także podziękował organizatorom za ich wielki trud i zaangażowanie w przygotowanie wspaniałego wydarzenia kulturalnego w stolicy.

Andrzej Charyło

fot. autor