Home > Ze świata > Czechy: liczba prawosławnych rośnie

Czechy: liczba prawosławnych rośnie

Prawosławie stało się drugim co do wielkości wyznaniem w Czechach – powiedział doktor teologii Jakub Jiří Jukl, powołując się na dane Czeskiego Urzędu Statystycznego.

Według spisu powszechnego z 2021 r. pierwsze miejsce wśród wyznań religijnych zajmuje rzymski katolicyzm z 741 019 wiernymi

Cerkiew prawosławna Ziem Czeskich i Słowacji skupia 40 681 wiernych i wyprzedziła Kościół ewangelicki Braci Czeskich (32 577 członków) oraz czeski i słowacki Kościół husycki (23 610 członków), które do niedawna zajmowały drugie i trzecie miejsce. Czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu prawosławnych z Czech należy do patriarchatu moskiewskiego.

„Oczywiście głównym powodem wzrostu liczby wiernych należących do Cerkwi prawosławnej Ziem Czeskich jest napływ wiernych z zagranicy, przede wszystkim z Ukrainy, ale także z innych krajów postsowieckich, są też wierni z Bałkanów. Ale ten trend sięga lat 90. XX wieku, więc nie można powiedzieć, że nasz Kościół prawosławny jest tylko Kościołem „cudzoziemców” lub „imigrantów”. Wielu wiernych, choć urodzili się za granicą, mieszka i pracuje tu od wielu lat, a często dziesięcioleci, ma czeskie obywatelstwo, ich dzieci tu się urodziły lub przynajmniej dorastały, studiowały, pobierały się i miały własne dzieci – i nadał chodzą do cerkwi – wyjaśnia Jakub Jiří Jukl.

Ałła Matreńczyk

fot. spzh.news