Home > Z kraju > Spotkanie naukowców w sprawie ochrony supraskich katakumb

Spotkanie naukowców w sprawie ochrony supraskich katakumb

Kilkunastoosobowa grupa naukowców spotkała się w ubiegłym tygodniu w Politechnice Białostockiej, aby omówić plan działania w sprawie zabezpieczenia supraskich katakumb. Specjaliści z Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie wspólnie zadbają o ochronę unikalnego dziedzictwa kulturowego.

– Trzy uczelnie białostockie, monaster w Supraślu oraz Chrześcijańska Akademia Teologiczna podjęły się ogromnego przedsięwzięcia jakim jest uratowanie, zabezpieczenie historycznych katakumb zlokalizowanych w pobliżu monasteru w Supraślu. Będzie ono poprzedzone bardzo szerokimi badaniami, w których wykorzystany zostanie potencjał wszystkich uczelni, co powinno dać efekt synergii. Dzięki temu dowiemy się sporo o historii, o zmianach które zaszły w tym obiekcie, ale też i poznamy własny potencjał i rozwiniemy się naukowo – powiedziała rektor Politechniki Białostockiej, prof. Marta Kosior-Kazberuk.

Biskup supraski Andrzej stwierdził, że „katakumby to obiekt, który w pewnym sensie nie ma sobie równych w naszym kraju. Może na zewnątrz nie widać tego, co kryje wewnątrz ziemia, ale tę strukturę chcielibyśmy uratować. Bez tej klasy specjalistów sami tego byśmy nie byli w stanie uczynić. Białystok i nasze uczelnie mają tak renomowanej klasy naukowców i specjalistów, że nie będziemy musieli ich szukać daleko i wspólnie będziemy w stanie przygotować się do jakiegoś większego grantu, który pozwoli nam na zabezpieczenie tej struktury archeologicznej, którą mamy niedaleko Białegostoku w Supraślu i która będzie mogła być również wizytówką naszego Podlasia. Właściwe zabezpieczenie i wyeksponowanie tego obiektu będzie również wspaniale służyło dla całego naszego regionu”.

Prof. Maciej Karczewski z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku podkreślił: „To miejsce pochówku elity Rzeczpospolitej szlacheckiej. To niezwykle cenne świadectwo, a jednocześnie jeden z najstarszych zachowanych zabytków nie tylko w Supraślu, ale na Podlasiu, jeśli chodzi o zabytki architektury i budownictwa. Na etapie projektowania potrzebna jest analiza stanu zachowania murowanych reliktów katakumb, statyka budowli, stan cegieł, stan zapraw murarskich, analiza podłoża mineralnego, opracowanie dokumentacji technicznej, opracowanie wytycznych do konserwacji zachowawczej reliktów wynikających z analizy stanu zachowania i podłoża mineralnego, opracowanie wytycznych dotyczących niezbędnych badań archeologicznych i archeologiczno-architektonicznych na etapie realizacji zabezpieczenia katakumb i wreszcie kwerenda archiwalna i opracowanie historii katakumb, która może wesprzeć na pierwszym etapie analizy architektoniczne i analizy archeologiczne”.

Prof. Antoni Mironowicz z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku przygotował na spotkanie wykaz najważniejszych osobistości, które zostały pochowane w supraskich katakumbach. Są to: Aleksander Chodkiewicz, wojewoda nowogródzki (zm. 1547) i jego żona Wasilisa, księżna Jarosławowiczówna; matka Aleksandra Chodkiewicza – Agnieszka Skirgiełłówna; Grzegorz Chodkiewicz, hetman litewski (1561-1572) i jego żona Katarzyna Iwanowa Wiśniowiecka; żona Michała Tyszkiewicza, dworzanina królewskiego (1533-1550); Zofia, córka Eustachego Jacynicza, wdowa po Michale Iwanowiczu Glińskim; Bazyli Tyszkiewicz, wojewoda podlaski i smoleński, a także inni przedstawiciele rodów książęcych i magnackich: Chodkiewiczów, Czartoryskich, Sanguszków, Sapiehów, Siemaszków, Słuckich, Sołomereckich, Tyszkiewiczów, Massalskich, Olelkowiczów, Wiśniowieckich i wielu innych.

oprac. Andrzej Charyło

fot. Paweł Jankowski/pb.edu.pl