Home > Z kraju > Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę cerkwi w Karakulach

Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę cerkwi w Karakulach

27 lutego w Karakulach przy ul. Leśnej odbyło się uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę cerkwi Ikony Bogarodzicy „Życiodajne Źródło”. Podczas obrzędu w fundamenty wznoszonej świątyni wmurowano kamień węgielny oraz akt erekcyjny. Nabożeństwo sprawowali arcybiskup białostocki i gdański Jakub oraz biskup supraski Andrzej wraz z ojcami monasteru oraz przybyłymi duchownymi.

Przygotowania do rozpoczęcia budowy cerkwi w Karakulach trwały od 2018 roku. Prace budowlane rozpoczęto jesienią 2021 roku. Projekt świątyni o łącznej powierzchni 380 metrów kwadratowych wykonali Michał Bałasz i Olga Hajduczenia.

Andrzej Charyło

fot. autor