Home > Ze świata > W bazylice Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie rozpoczęły się prace renowacyjne

W bazylice Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie rozpoczęły się prace renowacyjne

W bazylice Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę prace renowacyjne podziemnych konstrukcji wokół Grobu Chrystusa.

W ciągu dwóch lat planowane jest zbadanie i rekonstrukcja podziemnych cystern i systemu kanałów odwadniających znajdujących się bezpośrednio pod łożem grobowym Zbawiciela, a także pod prawie całą powierzchnią świątyni.

Nigdy wcześniej w bazylice nie były przeprowadzane tego rodzaju prace konserwatorskie. Stanowią one drugi etap renowacji Kuwuklii i otaczającej ją przestrzeni, którą w latach 2016-2017 przeprowadzili naukowcy z Politechniki Ateńskiej. Obecny etap renowacji realizują specjaliści z Uniwersytetu Rzymskiego „La Sapienza” i Politechniki Mediolańskiej.

Andrzej Charyło
fot. autor