Home > Artykuł > Kwiecień 2022 > Odezwa synodu Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej

Odezwa synodu Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej

Świątobliwy Synod Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej wezwał Ukraińców do wzmo-żenia modlitwy i zjednoczenia się wokół obrony Ojczyzny, a władze Ukrainy i Rosji do uczynienia wszystkiego, by położyć kres grzechowi zbrojnej konfrontacji między dwoma bratnimi narodami. Publikujemy poniżej pełen tekst odezwy.

„Umiłowani w Chrystusie przewielebni biskupi, ojcowie, bracia i siostry! Drogi ukraiński narodzie!

Z żalem i bólem przeżywamy, że wojna dotarła do naszej ojczystej ukraińskiej ziemi. Ciężkie próby doświadczyły nas wszystkich. Niemal na całym terytorium Ukrainy trwają walki zbrojne między wojskami Rosji i siłami zbrojnymi Ukrainy, giną żołnierze i cywile, rośnie liczba uchodźców. Doprowadzenie broni jądrowej do stanu podwyższonej gotowości bojowej stawia pod znakiem zapytania perspektywy dalszego istnienia ludzkości i całego świata. W tak trudnej sytuacji wzywamy wszystkich do odwagi, wzmożonej modlitwy i zjednoczenia się wokół obrony naszej Ojczyzny.

Zwracając się dziś do wszystkich naszych obrońców, pragniemy zaświadczyć, że oddajemy Wam cześć i modlimy się za Was, ponieważ wy, ofiarnie ryzykując swoim życiem, czynnie świadczycie o tym, jak można spełnić słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa: Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15:13).

Ze swojej strony kolejny raz potwierdzamy, że Ukraińska Cerkiew Prawosławna zawsze popierała i nadal popiera suwerenność państwową i integralność terytorialną Ukrainy. W pełni dzielimy ból i cierpienie naszych ludzi.

W te wymagające odpowiedzialności dni we wszystkich cerkwiach i monasterach naszej Cerkwi zanoszone są wzmożone modlitwy o zakończenie wojny i przywrócenie pokoju na Ukrainie. Z błogosławieństwa metropolity Onufrego diecezje i monastery udzielają wszechstronnej pomocy uchodźcom i wszystkim, którzy ucierpieli w wyniku działań wojennych.

Nasze świątynie są otwarte przez całą dobę dla wszystkich, którzy chcą się schronić przed ostrzałem.

Ukraińska Cerkiew Prawosławna każdego dnia rozszerza swoją misję niesienia pomocy wszystkim potrzebującym. Świadomi naszej szczególnej odpowiedzialności duchowej, zwracamy się dziś do patriarchy Moskwy i całej Rusi Kiryła.

Wasza Świątobliwość! Prosimy Was o wzmożenie modlitw w intencji cierpiącego narodu ukraińskiego, zwrócenie się z waszym słowem Pierwszego Hierarchy o zaprzestanie bratobójczego rozlewu krwi na ziemi ukraińskiej oraz wzywamy przywódców Federacji Rosyjskiej do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych, które już grożą przerodzeniem się w wojnę światową.

Apelujemy również do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Aleksandrowicza Zełenskiego i prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Władimirowicza Putina. W imieniu wielomilionowej owczarni Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej prosimy o uczynienie wszystkiego co możliwe, by położyć kres grzechowi konfrontacji zbrojnej między naszymi dwoma bratnimi narodami i rozpocząć proces negocjacji. Ta straszna wojna już zadała ciężki cios stosunkom między narodami ukraińskim i rosyjskim. Jeśli rozlew krwi nie zostanie zatrzymany, przepaść między naszymi narodami może pogłębić się na zawsze.

Ukraiński narodzie, bracia i siostry! Mamy nadzieję, że zwycięży zdrowy rozsądek i ta wojna wkrótce się skończy. Prosimy każdego z was, abyście zachowali pokój między sobą i nie ulegali prowokacjom. Pomagajcie sobie nawzajem, troszczcie się o siebie. Ważne jest także, by nie wzbudzać między sobą wrogości. Tylko w jedności jest nasza siła. Prosimy Pana, aby oświecił rządzących światłem swojej łaski. Wierzymy, że miłujący człowieka Pan przyjmie nasz modlitewny trud, przebaczy nam nasze grzechy.
A w niedalekiej przyszłości pokój Boży ponownie zapanuje na naszej błogosławionej ukraińskiej ziemi!”.

28 lutego 2022

tłum. Ałła Matreńczyk

fot. spzh.news