Home > Artykuł > Najnowszy numer > Akatyst do świętego z Policznej

Akatyst do świętego z Policznej

W czerwcu nakładem Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, a staraniem parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku ukazała się książeczka „Akatyst, życie i męczeństwo świętego kapłana męczennika Jerzego Stepaniuka”.Cerkiew prawosławna modlitewnie wspomina tego świętego 9 lipca. Szczególnie uroczyście w werstockiej parafii.

Święty kapłan męczennik Jerzy Stepaniuk to święty podlaskiej ziemi. Urodził się w 1881 roku we wsi Policzna (parafia w Werstoku), a swoje ziemskie życie zakończył śmiercią męczeńską za Chrystusa w Kazachstanie w 1921 roku. Do grona świętych został zaliczony przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną w 2000 roku. W 2020 roku w Policznej wzniesiono poświęconą mu kaplicę.

Książeczka zawiera akatyst, który napisał ihumen Pantelejmon (Karczewski). Jarosław Charkiewicz opracował opis życia i męczeństwa św. Jerzego.

Akatyst to dowód na żywotność kultu świętego na Podlasiu i pragnienie werstockiej parafii rozwoju tego kultu, pełnego ufności w modlitewne wstawiennictwo św. Jerzego przed Bogiem.

Jarosław Charkiewicz

Akatyst, życie i męczeństwo świętego kapłana męczennika Jerzego Stepaniuka, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2023, ss. 32.