Home > Artykuł > Listopad 2023 > Święto wiejskich śpiewaków

Święto wiejskich śpiewaków

1 października, po raz szósty, w cerkwi św. Jana Teologa w Nowoberezowie, odbył się wieczór wiejskich chórów parafialnych. To wydarzenie integrujące śpiewaków, którzy nieraz od dziesiątków lat w swoich cerkwiach wychwalają Boga, i słuchaczy, dla których nie tylko czyste wykonawstwo, ale i szczerość wkładana w śpiew mają znaczenie. Organizowany co roku wieczór spotkał się z ciepłym przyjęciem i chórzystów, i słuchaczy.

Inicjatorką wydarzenia jest wójt gminy Hajnówka, Lucyna Smoktunowicz, którą bardzo wspiera wiceprzewodnicząca rady gminy, Walentyna Biryłko, a także parafia w Nowoberezowie z proboszczem, o. Janem Kazimirukiem. To, że wieczór organizowany jest co roku, pokazuje, jak potrzebna była to inicjatywa.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Natalia Klimuk, fot. autorka