Home > Ogłoszenia > Wykład „Tryszczan i Iżota – starobiałoruska wersja legendy o Tristanie i Izoldzie” (30.11.2023 r.)

Wykład „Tryszczan i Iżota – starobiałoruska wersja legendy o Tristanie i Izoldzie” (30.11.2023 r.)

Stowarzyszenie Kulturalne „Ruś” w Białymstoku zaprasza na wykład prof. Lilii Citko „Tryszczan i Iżota – starobiałoruska wersja legendy o Tristanie i Izoldzie zachowana w zbiorach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu”.

Spotkanie odbędzie się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. św. Mikołaja 5, 30 listopada 2023 r. o godz. 18:00.

Mało znany w polskim środowisku slawistycznym tzw. Białoruski Tristan należy do najstarszych zabytków białoruskiej literatury świeckiej. Jednocześnie jest to jedyna słowiańska wersja zachodnioeuropejskiej legendy o rycerzu Tristanie napisana prozą, zachowana w XVI-wiecznym Kodeksie Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.  Rękopiśmienny kodeks z Białoruskim Tristanem został w 2014 r. wpisany na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata.