Home > Ze świata > Odnaleziono zabłudowski Psałterz z Czasosłowem z 1570 roku

Odnaleziono zabłudowski Psałterz z Czasosłowem z 1570 roku

15 listopada w Państwowej Naukowo-Technicznej Bibliotece Publicznej w Nowosybirsku zaprezentowano rzadki egzemplarz Psałterza z Czasosłowem. Prezentacji, zorganizowanej  z błogosławieństwa  metropolitynowosybirskiego i berdskiego Nikodema, towarzyszyła konferencja „Dziedzictwo Iwana Fiodorowa na ziemi syberyjskiej”.Książkę w bibliotece seminarium duchownego odkryli wiosną 2023 roku naukowcy z Naukowo-Technicznej Biblioteki syberyjskiego oddziału  Rosyjskiej Akademii Nauk. Ustalono, że Psałterz został wydrukowany przez Iwana Fiodorowa (nazywanego w Moskwie pierwopieczatnikiem) w mieście Zabłudów w 1570 roku. Jest piątym z zachowanych, pozostałe cztery egzemplarze przechowywane są w Londynie, Petersburgu, Lwowie i Saratowie. Zabłudowski Psałterz z Czasosłowem ukazał się już po rozstaniu się Iwana Fiodorowa z Piotrem Mścisławcem, a przy pomocy Hrynia Iwanowicza (od 26 września do 23 marca 1570). W przygotowaniu księgi na pewno brał udział  archidiakon supraski Eustachy i protopop zabłudowski Nestor. Specyfiką tego Psałterza są objaśniające napisy (tytuły) nad poszczególnymi psalmami. Przypomnijmy, że pierwszy osobny Psałterz drukowany cyrylicą wyszedł w Cetinju (Czarnogóra) w 1495 roku, potem w Wenecji w 1520 i 1546, w Gorażde (Bośnia i Hercegowina) 1521, u Skoryny w Pradze i w Wilnie, w Mileszewie 1544 i w nieznanej drukarni bałkańskiej około 1550.

Ałła Matreńczyk

fot. pravoslavie.ru