Home > Z kraju > Święto Pieśni i radości

Święto Pieśni i radości

Koncert galowy ogólnopolskiego festiwalu, w tym roku 27., „Piosenka białoruska 2020” miał miejsce 20 lutego w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Dla Białorusinów było to święto pieśni i radości, najważniejsze w roku, przewyższające swą rangą i rozmachem wszystkie imprezy, organizowane zarówno przez Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (organizator imprezy), jak i inne białoruskie stowarzyszenia, czy fundacje. Rangę koncertu podkreśliła obecność ważnych gości. Dr Bazyli Siegień, wiceprzewodniczący BTSK, powitał arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba, ambasadora Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Władimira Czuszewa, posła na Sejm Eugeniusza Czykwina, wojewodę podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, wicemarszałka województwa podlaskiego Stanisława Derehajłę, konsul generalną Białorusi Allę Fedorową, przedstawicieli ministerstwa kultury Białorusi oraz grodzieńskiego wojewódzkiego (obłast) komitetu wykonawczego, kierownika Centrum Kulturalnego Białorusi w Polsce Ilonę Jurewicz, prezesa stowarzyszenia współpracy Polska-Wschód Józefa Brylla i prezesa stowarzyszenia Polska-Białoruś Bolesława Borysiuka, wójtów gmin, burmistrzów miast. Powitał też przewodniczącego BTSK Jana Syczewskiego, który całe życie dba „o zachowanie naszej bezcennej kultury”, jak usłyszeliśmy.
Festiwal rozpoczęła pieśń, nieformalny hymn Białorusinów Białostocczyzny „Moj białaruski kraj, do słów Alesia Barskiego z muzyką Mikołaja Saculi z Mińska oraz porywający występ Państwowego Zasłużonego Zespołu Republiki Białoruś Państwowego Akademickiego Zespołu Tańca Białorusi, pod kierownictwem artystycznym Walencina Dudkiewicza.
Wystąpili finaliści konkursu białoruskiej pieśni – soliści, zespoły, chóry – w pieśni lirycznej, patriotycznej, humorystycznej, radosnej. Wspaniałej. Ich występy były przetykane brawurowymi wejściami, głównie tanecznymi, artystów z Mińska. (Więcej w kwietniowym wydaniu drukowanym PP). 

Na zdjęciu:
Państwowy Zasłużony Zespół Republiki Białoruś Państwowego Akademickiego Zespołu Tańca Białorusi

Odpowiedz