Home > Ze świata > Święto Chrztu Rusi

Święto Chrztu Rusi

Cerkiew prawosławna 28 lipca czci pamięć św. równego apostołom wielkiego księcia Włodzimierza z dynastii Rurykowiczów, który w 988 roku nad brzegiem Morza Czarnego przyjął chrzest i otrzymał imię Bazyli. Jest to dzień, w którym we wszystkich diecezjach patriarchatu moskiewskiego na całym świecie uroczyście obchodzona jest rocznica chrztu Rusi Kijowskiej. W Rosji i na Ukrainie upamiętnienie tego historycznego wydarzenia z końca X wieku jest świętem państwowym.

Patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl w dzień święta sprawował Boską Liturgię wraz z dwudziestoma hierarchami w soborze katedralnym Chrystusa Zbawiciela w Moskwie. Po nabożeństwie zwrócił się do duchownych ze słowami rozważań dotyczących misji Cerkwi we współczesnym świecie. Zwierzchnik Ruskiej Cerkwi Prawosławnej stwierdził, że nie istnieje granica w rozwoju życia cerkiewnego, tak samo jak nie istnieje granica w indywidualnym rozwoju każdej osoby. – Celem wszystkiego, co czynimy w Cerkwi powinna być przemiana duchowa ludzi. Posługi duszpasterskiej nie możemy oceniać na podstawie uroczystych nabożeństw, czy też liczby świątyń. Należy ją oceniać jedynie na podstawie rezultatów rzeczywistego oddziaływania Cerkwi na umysły i serca współczesnych ludzi – powiedział patriarcha.

Uroczystości związane z jubileuszem 1032. rocznicy chrztu Rusi odbyły się także w Ławrze Kijowsko-Pieczerskiej. Boskiej Liturgii przewodniczył metropolita kijowski i całej Ukrainy Onufry (Berezowski), który stwierdził, że „ludzie zamieszkujący ówczesną Ruś, którzy przyjęli chrzest, zostali oświeceni światłem Boskiej prawdy i zamiast synami zatracenia stali się synami zbawienia. Również w dzisiejszych czasach każdy człowiek może upodabniać się do swego Stwórcy, uświęcać się, jeżeli żyje zgodnie z chrześcijańską wiarą i w swym codziennym postępowaniu kieruje się ewangelicznymi zasadami”.

Z okazji święta chrztu Rusi wielu przedstawicieli lokalnych Cerkwi prawosławnych pozdrowiło zwierzchnika Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi metropolitę Onufrego wraz z duchowieństwem i wiernymi.

Życzenia złożyli m.in. metropolita całej Ameryki i Kanady Tichon (Mollard), biskup erzurumski Kajs (Sadik) z patriarchatu antiocheńskiego, metropolita Wostry Tymoteusz (Margaritis) z patriarchatu jerozolimskiego, metropolita łowecki Gabriel (Dinew) z patriarchatu bułgarskiego, arcybiskup białostocki i gdański Jakub (Kostiuczuk) z PAKP, metropolita berliński i niemiecki Marek (Arndt) z Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej poza granicami Rosji, metropolita Czarnogóry i Przymorza Amfiłochiusz (Radović) z patriarchatu serbskiego, metropolita Tamassos i Oreini Izajasz (Kykkotis) z Cypryjskiej Cerkwi Prawosławnej, a także arcybiskup michałowski i koszycki Jerzy (Stránský) z Cerkwi Prawosławnej Ziem Czeskich i Słowacji.

W dniu pamięci św. Włodzimierza, który przyjął chrzest i ochrzcił Ruś pod wpływem zachwytu swych wysłanników nad pięknem świątyni Hagia Sophia w Konstantynopolu, szczególnie bolesna jest decyzja Turcji o przekształceniu dawnej katedry patriarszej w meczet. Zmiana jej statusu budzi żal i smutek wśród narodów wschodniosłowiańskich, które przyjęły wiarę od Rusi Kijowskiej. Uzasadnione ubolewanie budzi także obecna sytuacja soborów Mądrości Bożej Hagia Sophia w Kijowie, Połocku i Harbinie (Chiny), które nadal pozostają muzeami.

Andrzej Charyło

Odpowiedz