Home > Z kraju > Sługa dobry i wierny święty Klemens z Ochrydu – prof. Aleksander Naumow

Sługa dobry i wierny święty Klemens z Ochrydu – prof. Aleksander Naumow

Przypominamy tekst z czwartego numeru „Przeglądu Prawosławnego” (21.07.1985)

Odpowiedz