Home > Z kraju > Małe poświęcenie Hagii Sophii w Warszawie

Małe poświęcenie Hagii Sophii w Warszawie

Oto dzień, który uczynił Pan, weselmy się i radujmy się (Ps 118,24) – te słowa starotestamentowego psalmisty przywołał zwierzchnik Cerkwi w Polsce metropolita Sawa podczas uroczystości małego poświęcenia świątyni Mądrości Bożej w Warszawie, które miało miejsce 20 września, w wigilię święta Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy.

Zgodnie z wolą Bożą historyczne wydarzenie o wymiarze wszechprawosławnym i ogólnochrześcijańskim w stolicy Polski, w centrum Europy, odbyło się w momencie, kiedy słynna konstantynopolitańska Hagia Sophia w dzisiejszym Stambule została zamieniona na meczet, przynosząc wielki ból chrześcijanom. W uroczystości uczestniczyli wszyscy biskupi naszej Cerkwi, kilkudziesięciu duchownych, a także licznie przybyli wierni z Warszawy i pielgrzymi z całej Polski.

Projekt warszawskiej Hagii Sophii inspirowany był słynną konstantynopolitańską świątynią, wzniesioną w latach 532-537, stanowiącą wielki skarb duchowy i architektoniczny.

Nowo wybudowana cerkiew w dzielnicy Ursynów, na osiedlu Dąbrówka, przy ulicy Puławskiej 568 ma 36,9 metra długości, 30 metrów szerokości, a jej wysokość wraz z centralną kopułą o średnicy 16,2 metra wynosi 21,6 metra.

Andrzej Charyło

fot. autor

Odpowiedz