Home > Ze świata > Austria: Kamień pod budowę prawosławnego monasteru wyświęcony

Austria: Kamień pod budowę prawosławnego monasteru wyświęcony

26 września br. w austriackim mieście Sankt Andrä odbyła się uroczystość założenia prawosławnego greckiego monasteru, wznoszonego przez Fanar przy wsparciu kościoła rzymskokatolickiego. Uroczystości przewodniczył metropolita Austrii i egzarcha Węgier i Europy Środkowej Arseniusz oraz rzymskokatolicki biskup Eisenstadt Ägidius Johann Zsfikovics.

Poświęcenie kamienia węgielnego, którego miał dokonać patriarcha Konstantynopola Bartłomiej już 27 lipca, z powodu epidemii koronawirusa zostało przeniesione na wrzesień. Także w tym wrześniowym terminie zwierzchnik konstantynopolitańskiego patriarchatu nie wziął udziału w uroczystości. W nadesłanym posłaniu podkreślił duże znaczenie wznoszonego w centrum Europy prawosławnego monasteru, wyraził nadzieję, że stanie się on „przynoszącym duchowe owoce miejscem spotkań ludzi wierzących w Pana”. Posłanie nadesłał też katolicki kardynał Kurt Koch, podkreślając że przyszły monaster będzie miał duże znaczenie „dla jedności chrześcijan”.

Metropolita Arseniusz wyraził nadzieję, że monaster stanie się nie tylko miejscem spotkania ludzi z Bogiem, ale i platformą spotkania ludzi, podziękował wszystkim, którzy wnieśli wkład w realizację tego przedsięwzięcia, a zwłaszcza papieżowi oraz biskupowi katolickiemu Einsenstadt.

Biskup Einsenstadt Agidius Johann Zsfikovics podarował działkę pod budowę, papież Franciszek  –  100 tys. euro.

Ałła Matreńczyk

fot. www.spzh.news

Odpowiedz