Home > Artykuł > Pierwsza płyta Varslavii

Pierwsza płyta Varslavii

12 grudnia premierę miała płyta „Z Betlejem Nowina” z hymnami i kolędami narodów Europy środkowo-wschodniej (Polski, Serbii, Ukrainy, Białorusi i Rumunii) oraz Gruzji. Jest to podróż przez różne kultury, języki i tradycje, która ukazuje misję zespołu Varslavia, starającego się odnaleźć jedność w różnorodności. Chór tworzą amatorzy i profesjonaliści, pochodzący z Podlasia, Gdyni, Łemkowszczyzny, Poznania, Ukrainy, Serbii, łączący się we wspólnych wartościach i zamiłowaniu do muzyki cerkiewnej.

Varslavia została założona cztery lata temu pod nazwą Zespół Wokalny muzyka.cerkiew.pl. Zespół koncertuje, nagrywa, promuje muzykę cerkiewną w środowisku akademickim, warszawskim oraz w kraju. Działa przy wydziale dyrygentury i wokalistyki chóralnej, edukacji muzycznej i rytmiki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Nowa nazwa zespołu kojarzy się z Warszawą – miastem, które tę grupę połączyło, jest jej siedzibą, miejscem prób, spotkań i występów. Drugi jej człon przywodzi na myśl słowiańskie pochodzenie, kulturę, z której czerpią inspirację. Jednocześnie „Varslavia” to sławienie, wysławianie Boga przez śpiew. Slava to również serbskie święto patrona rodziny, bliskie dyrygentowi chóru.

Nie zmienia się misja i przesłanie zespołu. Pasją chórzystów Varslavii jest muzyka cerkiewna, odkrywanie jej w nowych formach i nauka jej interpretacji.

Varslavia pracuje pod kierownictwem Miłosza Bogicia – reżysera dźwięku, dyrygenta chóralnego, lektora parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. – Dziś czuję ogromną wdzięczność, że mam przy sobie ludzi, którzy chcą wspólnie, bezinteresownie współtworzyć dzieło, jakim jest pierwszy akademicki zespół muzyki cerkiewnej w naszym kraju – mówi. – Razem możemy świadczyć o tradycji muzycznej wschodniego chrześcijaństwa, poszukać tego co nas łączy. Są takie marzenia, których nie da się urzeczywistniać bez przyjaźni, entuzjazmu, zaufania, ofiarności i pasji wspaniałych ludzi, jakimi się otacza.

Miłosz Bogić jest absolwentem Letniej Szkoły Śpiewu Cerkiewnego „Korneliju u spomen” w Serbii oraz Akademii Muzyki Prawosławnej w Petersburgu. W 2020 roku za płytę Chopin University Chamber Choir otrzymał nominację do nagrody Fryderyk. Zawodowo zajmuje się również postprodukcją dźwięku w filmach fabularnych i formach audiowizualnych.

Zespół często śpiewa podczas koncertów w domach kultury czy uniwersyteckich „dni otwartych”. Dla swoich chórzystów organizuje warsztaty, zajęcia z emisji głosu, interpretacji utworów, czerpiąc wiedzę od najlepszych dyrygentów w kraju, m.in. podczas współpracy z dr. hab. Dariuszem Zimnickim.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Magdalena Nazaruk-Pieczarka

fot. Kamil Cywoniuk

Odpowiedz